Download algemene voorwaarden

Herroepingsrecht
Voor de aankoop van goederen kan je zonder opgave van redenen gebruik maken van het herroepingsrecht (of retourrecht).
Je hebt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, ingaand op de dag na ontvangst van de bestelde goederen.  Om gebruik te maken van het herroepinsgrecht, moet je dit aangeven voordat de bedenktijd verloopt. Laat ons weten wie je bent, wat je adres is, wat je wilt retourneren en wanneer je dit hebt ontvangen.
Het herroepingsrecht is bedoeld om je de kans te geven om je te bedenken nadat je de producten hebt bekeken; Niet om de producten gratis te kunnen gebruiken tijdens de bedenktijd. Je kunt dus alleen gebruik maken van dit recht als de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn, en in hun originele verpakking zitten. 
Je betaalt zelf de kosten om de producten terug te sturen naar het adres van Ohana beauty, je moet deze zending ook zelf regelen. De goederen worden pas terugbetaald wanneer ze ongebruikt, onbeschadigd en in hun originele verpakking terug in ons bezit zijn.

 

 1. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de www.ohanabeauty.be of andere websites die onder Ohana beauty vallen,eenmanszaak Onder Firma met maatschappelijke zetel te Nieuwe bevelsesteenweg 50, 2560 kessel, België
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die met Ohana beauty worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen worden uitsluitend behandeld in de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Ohana beauty zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘we/wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Ohana Beauty. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Ohana Beauty.
 1. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Alle prijzen worden standaard exclusief btw weergegeven, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
 1. Bestellingen
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Credit Card, PayPal, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Dexia Direct Net, iDEAL en Sofort Banking. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Wij aanvaarden ook bestellingen via bank-overschrijving. Een bestelling per bank-overschrijving wordt drie werkdagen voor u gereserveerd. Indien de betaling ons niet bereikt op het rekeningnummer dat u van ons ontvangt in de email met de orderbevestiging binnen drie werkdagen na het plaatsen van de bestelling, wordt de bestelling geannuleerd. Uw bestelling kan in geen geval verwerkt worden voordat de betaling door ons ontvangen wordt.
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
 1. Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 1. Artikelen retourneren en ruilen
We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Ohana beauty en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.
 1. Garantie
Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de plaatsing van de bestelling (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.
Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via ohana-beauty@hotmail.com. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.
Ohana beauty
Nieuwe bevelsesteenweg 50
2560 Kessel
België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.
 1. Producten
Alle producten worden per stuk verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.
 1. Reglementering inzake afstandsverkoop – Herroepingsrecht
Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt. Voor diensten geldt dat de levering van de dienst nog niet heeft plaatsgevonden op het moment van herroeping.


We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.
 1. Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.
 1. Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 1. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Ohana beauty tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.
 1. Vragen of klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via Ohana-beauty@hotmail.com. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.
U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.
 1. Veiligheid
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)
 1. Contactgegevens
Ohana beauty
Nieuwe Bevelsesteenweg 50
2560 kessel
Belgie
 1. Maatschappelijke zetel
Ohana beauty
Nieuwe Bevelsesteenweg 50
2560 Kessel
Belgie
 1. Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van Ohana beauty zijn eigendom of staan onder licentie van Ohana beauty of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming.